Bankgegevens

Contributie € 27,50 per jaar vóór 1 januari van elk verenigingsjaar of eenmalig € 375 voor het leven. Voor leden woonachtig in Nederland.

Rekening nr: NL44INGB0007137458 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. IBNS Nederland. O.v.v. naam en lidnummer. Wanneer de contributie via automatische incasso wordt voldaan, wordt een betalingskorting van € 2,50 verleend.

Een lidmaatschap wordt stilzwijgend per jaar verlengd. Opzeggen vóór 1 januari van elk verenigingsjaar.

Lidmaatschap in het buitenland binnen europa € 35,- 
Life membership binnen europa € 450 
Lidmaatschap buiten europa € 47,50 
Lifemembership buiten europa niet mogelijk 
IBAN: NL93PSTB0007137458 BIC-Code: PSTBNL21