Contributie

De contributie bedraagt € 27,50 per jaar (25,- bij automatische incasso) vóór 1 januari van elk verenigingsjaar of eenmalig € 375 voor het leven. Voor leden woonachtig in Nederland.

Te voldoen op rekening IBAN: NL44INGB0007137458 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. IBNS Nederland o.v.v. naam en lidnummer.

Een lidmaatschap wordt stilzwijgend per jaar verlengd. Opzeggen vóór 1 januari van elk verenigingsjaar.

Lidmaatschap in het buitenland binnen Europa € 35,-.
Life membership binnen Europa € 450.

Lidmaatschap buiten Europa € 47,50.
Lifemembership buiten Europa niet mogelijk.
Mocht u gebruik willen maken van de automatische incasso, dan kunt u het formulier hier downloaden en dit aan het secretariaat of aan de penningmeester versturen.