Introductie

Welkom bij de Nederlandse Vereniging van Papiergeldverzamelaars.

Leuk dat u onze site heeft gevonden en de moeite neemt om de informatie op de site door te nemen.

De Nederlandse Vereniging van Papiergeldverzamelaars is een afdeling van de International Bank Note Sociey. Een op zichzelf staande afdeling met een eigen magazine ’t Watermerk, eigen beurzen en een eigen lidmaatschap. Een lidmaatschap van IBNS wil niet automatisch zeggen dat u lid bent van de Nederlandse afdeling (IBNS-Nederland), en vice versa.

De vereniging geeft 4x per jaar een magazine uit. Meestal liggen de uitgaven tussen 28 en 40pagina’s. Elke geïnteresseerde papiergeldverzamelaar mag dat éénmalig, bij wijze van proef, aanvragen. (De vereniging is niet groot genoeg om méér dan één exemplaar per verzamelaar gratis weg te geven.)

Ons magazine heet zeer toepasselijk ’t Watermerk. Voorbeelden van de verschenen covers vindt u onderaan elke pagina van onze website. In dit blad vindt u een breed scala artikelen. Van diepgaande speurtochten naar de betekenis achter gebruikte serienummers tot waardevolle informatie over schaarse biljetten. Met dit blad heeft u het nieuws over bankbiljetten altijd als eerste onder ogen. Daarnaast heeft IBNS-Nederland eenmaal per jaar een eigen speciaalbeurs waar alléén papiergeld geruild en verhandeld wordt, plus alles wat ermee te maken heeft.

Heel veel van onze leden hebben heel veel expertise over hun eigen specifieke verzamelgebied. Een groot aantal heeft deze informatie ook ter beschikking gesteld van andere leden. Een lidmaatschap en uw eigen expertise openen deze bron van kennis, omdat wij de informatie over wie wat verzamelt en waar kennis van heeft verzamelen en onder de leden die dat wensen verspreiden. (Als u dus niet bekend wenst te zijn met wat u verzamelt kan dat ook gewoon!) Verenigingsbeleid is overigens te allen tijde dat de informatie die u aan de vereniging stuurt niet buiten de vereniging bekend wordt gemaakt, binnen de vereniging alleen bij de bestuursleden die de informatie moeten hebben, en naar de overige leden alleen naam, telefoonnummer en/of e-mail adres als u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven; privacy is gewaarborgd.

Via de vereniging wordt er regelmatig korting bij toegang tot beurzen van andere organisaties verleend. Ook is het bij regelmatig bezoek aan onze beurzen zeer wel mogelijk dat u een relatie met onze “vaste” handelaars opbouwt en er op die manier tijdens onze beurzen korting verleend wordt op uw aankopen (dit is uiteraard voorbehouden aan de handelaren om hier wel of niet in mee te gaan).

Informatie over bankbiljetten zelf zult u hier niet vinden. Wel zijn er afbeeldingen geplaatst van Europese biljetten, welke u kunt vinden in de ‘balk’ onder Papiergeld, Europese biljetten.
Het zou teveel ruimte kosten (en daarmee Euro’s) om voor ieder wat wils te kunnen plaatsen. Dat wordt overigens ruim goedgemaakt in ons verenigingsblad, dat net als onze beurzen ALLEEN over papiergeld en direct gerelateerde zaken gaat.

Heeft u na het lezen van de informatie op de site nog vragen?? Kunt u iets niet vinden? Wil u nog veel meer weten, of wat dan ook? Neemt u vooral contact op met een van de verzamelaars, die namens de vereniging aanspreekpunt willen zijn, of richt u rechtstreeks tot het secretariaat; Email: info.ibns.nl

Wilt u een proefnummer van ’t Watermerk aanvragen? Stuur een e-mail met uw naam-adres-woonplaats gegevens, uw verzamelgebied als u dat wilt delen met andere leden, liefst ook uw telefoonnummer of mobiele nummer; waar we alleen bij calamiteiten gebruik van zullen maken en nogmaals, nooit aan derden afstaan; is voldoende, via menu contacten aan de secretaris. U ontvangt dan volledig vrijblijvend en éénmalig, ’t Watermerk thuis.

Natuurlijk willen wij graag dat u lid wordt. Maar we willen het ook weten als u dat niet wilt, dus we verwachten wel dat u ons dat even laat weten. Als wij niets van u vernemen, sturen wij u na ongeveer 3 maanden een herinnerings e-mail of brief. De ervaring leert dat verzamelaars het allemaal erg druk hebben en zo’n lidmaatschap er snel tussendoor schiet. Ook deze e-mail is vrijblijvend. Als u alsnog geen lid wenst te worden, meldt u het ons gewoon. Bovendien zijn wij altijd geïnteresseerd waarom papiergeldverzamelaars niet lid zouden willen worden, zodat we mogelijk onze activiteiten van onze vereniging kunnen uitbreiden.

Als u wel lid wenst te worden, dan doet u dat door zich als hierboven beschreven aan te melden, en u maakt de verschuldigde contributie over op de rekening van de vereniging, onder vermelding van het door ons aan u uitgegeven proeflidmaatschapsnummer. Zodra de betaling bij onze penningmeester is bijgeschreven ontvangt u alle issues van ’t Watermerk van het lopende jaar die u nog niet ontvangen heeft, of, indien u daar geen behoefte aan heeft, kan op uw verzoek de contributie voor het tweede jaar worden gehalveerd, en ontvangt u alleen de nog komende edities. Er bestaat ook de mogelijkheid tot het aangaan van een zgn. life-membership (lidmaatschap voor het leven). Dit kost éénmalig een bedrag van € 375 (binnen Nederland) en verzekert u voor de duur van uw leven en dat van de vereniging van het ontvangen van ons magazine en de toegang tot onze beurzen, plus alle andere benefits die onze vereniging aan papiergeldverzamelaars te bieden heeft.

Is er al iemand anders op uw adres lid? Dan komt u in aanmerking voor een gezinslidmaatschap. U heeft dan vrij toegang tot de beurzen en andere geneugten van andere leden, maar u hoeft hiervoor geen contributie te betalen. Uiteraard ontvangt het lid wel post namens de vereniging, het gezinslid niet.

Samenvatting:

  • IBNS Nederland is zelfstandig, maar verbonden aan de internationale IBNS;
  • 4x per jaar een eigen verenigingsblad;
  • Tenminste tweemaal per jaar een eigen beurs met alleen papiergeld en alles wat er mee te maken heeft;
  • Experts op elk gebied in de vereniging. Kennis wordt gedeeld;
  • Uw privacy wordt gegarandeerd; uw persoonlijke gegevens zullen nimmer gedeeld worden met andere verzamelaars, handelaars of derden;
  • Vragen kunt u kwijt aan de bestuursleden;
  • Gratis proefnummer mogelijk;
  • Lid worden is eenvoudig. Stuur NAW gegevens naar de secretaris via menu contact, die neemt contact met u op voor verdere details;
  • Jaarcontributie € 25 (binnen NL en bij automatische incasso). Life-membership € 375. Gezinslid gratis. Voor buitenlandse leden gelden andere tarieven.